UNIVERSIDADE DE VIGO

Pavilhão 02 > Stand 2B25A

+3434986130262

Campus Universitario-As Lagoas Marcosende, 36310 - Vigo - Espanha

A Universidade de Vigo é unha institución nova e dinámica que ofrece unha grande oferta formativa nos seus tres campus especializados e innovadores: Vigo, Ourense e Pontevedra. A UVigo foise construíndo sobre fondos valores positivos, asentados na transparencia e na boa xestión, na integración, na igualdade, na diversidade e no respecto ao medio. Apostamos pola especialización e pola investigación de calidade e, como institución comprometida coa contorna social e económica, é central para nós a transferencia do coñecemento á sociedade, polo que procuramos que a investigación reverta continuamente no desenvolvemento social.

Descubre a Universidade de Vigo!

Gostava de marcar encontro com a UNIVERSIDADE DE VIGO?

    O seu nome*